ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2024-06-25 19:30:00
20240625-234
Draw result
7 5 8 8 1
Draw time 2024-06-25 19:25:00
20240625-233
Draw result
3 5 0 1 7
Draw time 2024-06-25 19:20:00
20240625-232
Draw result
3 7 2 4 6
Draw time 2024-06-25 19:15:00
20240625-231
Draw result
9 6 0 0 5
Draw time 2024-06-25 19:10:00
20240625-230
Draw result
3 4 2 6 3
Draw time 2024-06-25 19:05:00
20240625-229
Draw result
4 3 1 2 1
Draw time 2024-06-25 19:00:00
20240625-228
Draw result
7 0 0 0 9

การดำเนินการของเกมส์