ผลฉลากงวดที่ผ่านมา

เววลาให้บริการ:วันจันทร์-วันอาทิตย์ 00:00-24:00
Draw time 2024-06-25 19:35:00
20240625-235
Draw result
3 2 1 4 6
Draw time 2024-06-25 19:30:00
20240625-234
Draw result
1 10 11 3 9
Draw time 2024-06-25 19:25:00
20240625-233
Draw result
2 11 5 4 3
Draw time 2024-06-25 19:20:00
20240625-232
Draw result
10 1 2 6 7
Draw time 2024-06-25 19:15:00
20240625-231
Draw result
11 10 3 4 7
Draw time 2024-06-25 19:10:00
20240625-230
Draw result
10 7 1 8 4
Draw time 2024-06-25 19:05:00
20240625-229
Draw result
2 6 8 9 4
Draw time 2024-06-25 19:00:00
20240625-228
Draw result
5 1 3 9 4

การดำเนินการของเกมส์